arrangementer

Alle arrangementene her er en del av Christian Faith Ministry hvor du vil høre Guds Ord, og feire Jesu Kristi evangelium.  For en glede det er å ha fellesskap med troende og tilbe og prise vår Gud!

1-3 des      Reisen til Bethlehem Trolley Experience     Thomasville, NC
11. desember      Karvehåndverksshow og frokost           Sophia, NC
13. desember      Pastorsamling NC      Winston Salem, NC
31. desember      Nyttårsbankett og konsert      Sophia, NC